نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایندگی جکوزی فارس وان در شیراز (12)

جکوزی فارس وان مدل پرشین (دو نفره)

19,500,000 تومان21,700,000 تومان
 • سایز : 180*120*60

 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل المیرا (گوشه)

16,000,000 تومان18,000,000 تومان
 • سایز : 120*120*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل ساینا (دو نفره)

18,900,000 تومان21,100,000 تومان
 • سایز : 170*110*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل آرمیس سکودار (تک نفره)

16,500,000 تومان18,700,000 تومان
 • سایز : 150*70*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد
 • برگشت به محصولات

جکوزی فارس وان مدل آرمیتان (تک نفره)

16,300,000 تومان18,500,000 تومان
 • سایز : 140*70*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل عرشیا (دو نفره)

18,900,000 تومان21,100,000 تومان
 • سایز : 170*120*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل آرشا (تک نفره)

 • سایز : 170*75*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل آرشیدا(تک نفره)

 • سایز : 170*80*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل اوپیروس(تک نفره)

17,600,000 تومان19,800,000 تومان
 • سایز : 170*70*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان آترینا (تک نفره)

 • سایز : 180*80*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل آرین(تک نفره)

16,500,000 تومان18,700,000 تومان
 • سایز : 150*70*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد

جکوزی فارس وان مدل آرسین(تک نفره)

 • سایز : 160*70*60
 • جنس شاسی :گالوانیزه
 • محل قرارگیری :گوشه
 • خروجی آب پدالی :دارد
 • سیستم محافظت از جان :دارد
 • سیستم محافظت از موتور :دارد